Karakter

Ik merk dat de meeste mensen op een kitten vallen aan de hand van de kleur en het geslacht, de meest gewilde kleuren zijn het eerst besproken. Enerzijds logisch want het zijn hoofdzakelijk de foto's waar je naar kijkt, maar na de overdracht wordt er nooit meer gepraat over kleur maar is het karakter en het gedrag de meest belangrijke eigenschap. Dus waarom niet wat meer nadruk leggen op het karakter bij voorbaat? 

De Siberische kat staat bekend om zijn enorme aanpassingsvermogen. De socialisatie bij mij thuis is een goede start, waar ik veel positieve feedback over terug krijg,  maar het kitten zal zich bij zijn nieuwe eigenaar ook nog verder vormen. Het maximale eruit halen is zorgen dat dingen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. 

Van elk kitten maak ik een karakter indruk. Aan de hand van deze indruk komt een advies voor het type gezin waar het kitten naar verwachting het meest tot bloei zal komen. Het welzijn van mijn kittens in hun verdere leven is voor mij belangrijk. De inschatting van het karakter kan dan ook een doorslag geven om een kitten niet toe te wijzen aan een toekomstige leefsituatie die niet bij het karakter past.  

In de individuele beschrijvingen van de kittens vind je hun karakterbeschrijving terug en bij gezinstype vind je waarvan ik vind dat het kitten het meest tot haar of zijn recht zal komen. 

Anuttama Cattery
Esja Heubacher
Ratelaar 17
3401LL IJsselstein
 06-13709820   
DESIGN BY WEB-KOMP