Fokbeperking

Er zit een heel groot verschil tussen het vermeerderen van rasdieren door het bij elkaar plaatsen van twee dieren met een stamboom en het serieus fokken gericht op het behouden van rastypische eigenschappen en de gezondheid van een ras.

Gebaseerd op ontwikkelingen die ik jaren gevolgd heb binnen bepaalde rassen (ook bij honden), waarbij rassen volledig afwijken van de origineel tot het ras behorende dieren en de dieren die na enige jaren te voorschijn zijn gekomen, ben ik een groot tegenstander van het vermeerderen binnen een ras.

Ondanks dat al mijn kittens voldoen aan de rasstandaard van de Siberische kat, zullen er in elk nestje tussen de kittens verschillen zijn. Een kritische fokker zal dan ook altijd van mening zijn dat niet alle kittens uit een nestje geschikt zijn voor de fok. Om het ras in stand te houden, mogen daarom alleen de kittens die uitmuntend voldoen aan de rasstandaard en gezond zijn worden geselecteerd voor de fok.

Ook is het belangrijk om de fokbasis van een ras breed te houden om zo veel mogelijk genetische diversiteit te behouden zonder rastypische eigenschappen te verliezen. Wat betekend dat een bepaalde foklijn nooit de fokbasis mag overspoelen, waardoor op een bepaald punt inteelt te hoog komt te liggen. De genenpoel wordt hierdoor klein en met een kleine genenpoel is de kans op gezondheidsproblemen en zelfs het ontstaan van volledig nieuwe nog onbekende gezondheidsproblemen een stuk groter. 

Kennis over gezondheid en genetische gezondheid is ook een must voor elke fokker of dit nu om 1 nestje of reguliere nestjes gaat.  

Om deze redenen worden vanuit de cattery de kittens standaard als huisdier met volledige fokbeperking verkocht en mogen maar enkele geselecteerde kittens eventueel worden ingezet voor verdere fok. 

Zo voorkom ik dat de genen van mijn lijnen de fokbasis kunnen overspoelen, omdat ik weet waar en hoeveel van mijn dieren er voor de fok kunnen worden of zijn ingezet en zorgt de selectie voor het behoud van het Siberische ras zoals het was, is en moet blijven.

Wil je graag een nestje dan is dat met mijn kittens alleen mogelijk in goed overleg en op de wijze waarop dit een bijdrage kan leveren aan het behouden van het Siberische ras. Ook betaal je bij mij de prijs die gangbaar is voor de verkoop van een kitten voor de fok welke hoger ligt dan van een kitten met volledige fokbeperking.

Met ingang van 2017 worden alle kittens voor het verlaten van de cattery gecastreerd dan wel gesteriliseerd.

Is dit voor jou een reden om geen kitten aan te schaffen uit mijn cattery wil ik je met alle liefde doorverwijzen naar cattery's die geen waarde hechten aan wat er na verkoop van een kitten met hun kittens gebeurt en of het ras hier in de toekomst hinder van kan ondervinden. Voor mij is dit wel belangrijk.

Anuttama Cattery
Esja Heubacher
Ratelaar 17
3401LL IJsselstein
 06-13709820   
DESIGN BY WEB-KOMP