Castratie voor vertrek

Na maanden van heel veel lees werk, informatie verzamelen, infomeren bij dierenartsen en ervaringen van anderen, zowel opvangen als fokkers, heb ik besloten kittens te laten castreren alvorens ze de cattery verlaten. (Ook poesjes worden altijd gecastreerd, maar in de volksmond wordt dit sterilisatie genoemd. Castratie in deze tekst geldt dus eveneens voor de poesjes)

Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

1 van de meest betrouwbare en onderbouwde onderzoeken wil ik hierbij nader belichten.

In America werd vroegcastratie al in de begin jaren van de 20e eeuw zonder twijfel toegepast. Nooit is er twijfel geweest over de veiligheid of zijn aanwijsbare problemen ten gevolgen van vroegcastratie aan het licht gekomen. Omdat zich er geen problemen leken voor te komen was er ook nooit werkelijk onderzoek naar verricht. De vraag wat de mogelijke negatieve bijwerkingen zouden kunnen zijn kwam pas veel later.

Een enkele studie rond 1972 suggereerde dat er mogelijk een relatief kleine verandering aan de diameter van de urinebuis kon worden verweten aan castratie van dieren voor de geslachtsrijpe leeftijd. (de leeftijd van geslachtsrijp worden bij katten ligt tussen de 5 en 15 maanden, dit betreft dus ook katten die op een leeftijd van 12 maanden zijn gecastreerd maar nog niet geslachtsrijp waren.)

Pas in 1991 is een gericht onderzoek gestart waarin 2 groepen van 11 kittens op een leeftijd van 7 weken en 7 maanden werden gecastreerd en een 3e groep van 9 kittens op een leeftijd van 12 maanden. Deze kittens werden speciaal voor dit onderzoek gefokt in een gecontroleerde omgeving om invloeden van voeding en genetische verschillen uit te sluiten.

De conclusie van het onderzoek was dat er medisch wel ontwikkelingsverschillen waren vast te stellen, maar dat deze op geen enkele wijze verschil uit maakte in de gezondheid of levensverwachting van de katten. Wel waren er duidelijk verschillen in gedrag waarbij de kittens gecastreerd op een leeftijd van 7 weken en de groep van 7 maanden duidelijk minder gedragsproblemen en agressiviteit lieten zien ten opzichte van de groep kittens die op een leeftijd van 12 maanden waren gecastreerd.

Nederland (zelfs dierenartsen) moet nog wennen aan de vroegcastratie die meer en meer wordt toegepast in Nederland en Europa. De opgeworpen mogelijke nadelige gevolgen die de ronden gaan, berusten tot op heden nog op de suggesties en zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Uiteraard blijf ik dit volgen, maar zolang er nog geen feiten kunnen worden vastgesteld ga ik af op de onderzoeksconclusies die met feiten zijn onderbouwd.

Bron: EARLY SPAY/NEUTER IN THE CAT (CFA)

 

 

 

Anuttama Cattery
Esja Heubacher
Ratelaar 17
3401LL IJsselstein
 06-13709820   
DESIGN BY WEB-KOMP